Երաժշտությունը «Նոր Սերունդ» եկեղեցու անբաժանելի մասն է կազմում, որը որոշիչ դեր է խաղում եկեղեցու տեսիլքի և ռազմավարության իրագործման գործում:

Տեսիլք
-Կառուցել Երկրպագության Խորանը` Աստծուն անընդմեջ փառաբանություն բարձրացնելու համար,
-Անցկացնել Երկրպագության տոներ` պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա:

Նպատակ
-Սպասարկել «Նոր Սերունդ» եկեղեցու բոլոր ծառայությունները, Երկրպագության տոներն ու երաժշտական նախագծերը,
-Մոբիլիզացնել,ուսուցանել և պատրաստել պրոֆեսիոնալ երաժիշտների և վոկալիստների`Երկրպագության Խորանում ծառայելու և ավագներ լինելու համար:


օգտակար հղումներ