Ո՞րն էր Դավթի նեղությունից դուրս գալու գաղտնիքը

Ո՞րն էր Դավթի նեղությունից դուրս գալու գաղտնիքը
«Տէրն ընտրել է իր սուրբին. Տէրը լսում է, երբոր կանչում են նորան»,- ասում է Դավիթը սաղմոսում (Սաղմ.4:3):
Տերն ընտրել է քեզ, առանձնացրել է ամենքից, առանձնացրել է հիվանդությունից, անեծքից, պրոբլեմներից, մեղքից:
Նույն Դավիթը մեկ այլ սաղմոսում ասում է.
«Բայց ես կօրհնեմ քո զօրութիւնը, եւ առաւօտանց կփառաբանեմ քո ողորմութիւնը. Որովհետեւ դու պահապան եւ ապաւէն եղար ինձ իմ նեղութեան օրը» Սաղմ.59:16:
Դավիթը սա ասում է դժվարության, նեղության պահին, երբ Սավուղը մարդիկ էր ուղարկել իրեն սպանելու համար: Բայց Դավիթը գիտեր նեղությունից դուրս գալու գաղտնիքը, նա երկրպագում էր Աստծուն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դեռ Նա չէր լուծել իր պրոբլեմը:
Երկրպագության մեջ զորություն կա: Երբ երկրպագում ես, հեռանում են դևերը, անեծքները, տկարությունները:
Ուրեմն, եթե պրոբլեմ ունես, թշնամիներդ հարձակվել են, ընկճված ես, հուսահատվել ես, երկրպագի՛ր Տիրոջը: Բե՛ր քո պրոբլեմը Տիրոջ ներկայության մեջ: Տերը կլուծի այն:
Տիգրան Թադևոսյան

Թողեք ձեր կարծիքը

օգտակար հղումներ